jueves, 31 de enero de 2008

SCHE #1.1 Brains and language

Aquest cap de setmana he començat a implementar i a entendre el SCHE #1 :D
Vaig obrir del tot el paquet (fa uns mesos l’havia obert només parcialment) i vaig comen-çar a llegir el manual considerablement totxo i molt didàctic.
Un pèl desanimant pel fet que veus que és un text fet expressament per alumnes de secundària però al mateix temps senzill i ràpid, i amb exercicis i solucionari molt correcte.
Vaig instal·lar el software que em venia amb el CD del mateix paquet (en un PC) i vaig muntar el que serà el cervell del Boe-Bot (posar el micro-controlador (mòdul BASIC Stamp) sobre la placa (Board of Education) on hi ha els botons d’encesa i de reinici, la placa on hi conectarem el cable cap al PC, la font d’alimentació, i altres entrades/sortides, i la placa que té la part (blanca) on hi posarem els nostres dispositius electrònics per a im-plementar les funcions desitjades).
La vaig conectar al PC i vaig escriure (seguint la guia) dos senzills programes, els primers:
  • El que feia dir al SCHE #1 “Hello World!”
  • El que feia multiplicar al SCHE #1 “7 x 11” i donar la resposta “77”.
Tot això ho vaig fer escrivint un codi en llenguatge PBASIC (v2.5) en una apicació al meu PC, seguidament es carrega al Boe-Bot i ell executa el codi (retornant la resposta).
Fins aquí tot correcte i satisfet amb la pràctica.

Ja m’he començat a familiaritzar amb el software. Próximament, el hardware.

No hay comentarios:

Datos personales